Diagnostyka i leczenie raka piersi potrójnie ujemnego

Jakie są rokowania w potrójnie ujemnym raku piersi?

Potrójnie ujemny rak piersi jest najtrudniejszym w leczeniu podtypem raka piersi. Mechanizmy napędzające ten podtyp raka nie są do końca znane, a przez to możliwości leczenia są ograniczone. To wszystko sprawia, że rokowanie dla kobiet z potrójnie ujemnym rakiem piersi może być mniej korzystne.

Medycyna wciąż idzie do przodu i niedawno pojawiła się opcja terapeutyczna dla kobiet z przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi, co prawda dla wąskiej grupy pacjentek – takich, u których na komórkach nowotworowych występują receptory PD-L1. Receptory PD-L1 sprawiają, że komórka nowotworowa nie jest wykrywana przez układ odpornościowy, a więc organizm sam nie próbuje jej zwalczyć. Zastosowanie immunoterapii – inhibitora PD-L1 polega na tym, że hamowane jest działanie receptora PD-L1 (czyli komórka nowotworowa jest „widoczna” dla układu odpornościowego) i możliwe jest zniszczenie komórki rakowej.