Diagnostyka i leczenie raka piersi potrójnie ujemnego

Jaka jest rola patomorfologa w diagnostyce potrójnie ujemnego raka piersi?

Patomorfolog to osoba, która bada materiał komórkowy pobrany z raka piersi. Jego rola w diagnostyce jest ogromna i to nie tylko potrójnie ujemnego raka piersi, ale także pozostałych podtypów raka piersi. To on potwierdza w badaniu histopatologicznym, czy pobrane komórki to komórki nowotworowe, a więc czy pacjentka rzeczywiście jest chora. Jego zadaniem jest również określenie podtypu nowotworu, a więc zbadanie czy na powierzchni komórek są receptory (estrogenowe, progesteronowe i HER2). Patomorfolog określa również ekspresję receptora PD-L1.

Posiadając te wszystkie informacje lekarz jest w stanie dobrać i zastosować odpowiednią terapię. Od tego zależy powodzenie leczenia i rokowania pacjentki. Rola patomorfologa w diagnostyce raka piersi jest kluczowa.