Ekspert wyjaśnia

Jaka jest rola patomorfologa w diagnostyce potrójnie ujemnego raka piersi?

dr n. med. Katarzyna Pogoda

specjalista z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie