Diagnostyka i leczenie raka piersi potrójnie ujemnego

Jakie są możliwości leczenia potrójnie ujemnego raka piersi?

Potrójnie ujemny rak piersi z racji tego, że nie posiada żadnych receptorów jest trudny do leczenia. Do tej pory chemioterapia pozostawała leczeniem z wyboru dla pacjentek z tym podtypem raka piersi.

Kobiety z potrójnie ujemnym rakiem piersi nie odpowiadają na hormonoterapię ani terapię skierowaną przeciw HER2. Podstawową opcją terapeutyczną jest leczenie chirurgiczne, które może być uzupełnione chemioterapią i radioterapią. Postęp medycyny sprawia, że pojawiają się terapie bardziej celowane w ten podtyp nowotworu. Jedną z nich jest immunoterapia, która dotyczy kobiet z potrójnie ujemnym rakiem piersi, u których występują receptory PD-L1. U takich kobiet można zastosować lek, który jest nazywany inhibitorem PD-L1, co oznacza, że hamuje on działanie tego receptora, a dzięki temu możliwe jest niszczenie komórek nowotworowych. Dlatego ważne jest, aby kobiety, u których zdiagnozowano potrójnie ujemnego raka piersi wiedziały, czy posiadają receptor PD-L1 czy nie, bo od tego zależy możliwość ich leczenia.  Immunoterapia zarejestrowana jest obecnie tylko do leczenia chorych z potrójnie ujemnym rakiem piersi z przerzutami odległymi. Trwają badania oceniające skuteczność immunoterapii we wczesnym raku piersi.