Diagnostyka i leczenie raka piersi potrójnie ujemnego

Co to jest receptor PD-L1 w potrójnie ujemnym raku piersi i co oznacza ekspresja tego receptora?

Układ odpornościowy (inaczej układ immunologiczny) ma za zadanie ochronę naszego organizmu.  Chroni nas zarówno przed komórkami „obcymi”, które mogą wywoływać różne choroby, jak i komórkami własnymi, które zaczęły wykazywać niewłaściwe cechy. Komórki, które należy usunąć to np. komórki starzejące się czy komórki, w których rozwinął się wirus. Układ odpornościowy jest w stanie odróżnić komórki, które wymagają zniszczenia od komórek własnych. Pomaga mu w tym m.in. receptor PD-1 i współpracujące z nim receptory PD-L1 i PD-L2, które występują w naszym układzie odpornościowym.

Niektóre komórki nowotworowe produkują w nadmiarze receptor PD-L1 i przez to sprawiają, że układ odpornościowy uznaje je za komórki własne, których nie należy niszczyć. Przez to nowotwór rozwija się i dochodzi do progresji choroby.

Leki immunologiczne podawane w takcie leczenia choroby sprawiają, że funkcje receptora PD-L1 są  zahamowane, a więc komórka nowotworowa przestaje być „niewidoczna” dla układu odpornościowego i można ją zniszczyć.