Wykrywanie i zapobieganie HPV

Jak należy rozumieć wyniki badania cytologicznego?

Zrozumienie wyników badania cytologicznego jest bardzo ważne i pomoże w zaplanowaniu kolejnych kroków w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy.

WYNIK: ASC-US (atypowe komórki nabłonka płaskiego o nieokreślonym znaczeniu)

Komórki nie są „typowe”. Jeśli nie było to spowodowane infekcją HPV wysokiego ryzyka, istnieje bardzo niskie ryzyko rozwoju choroby szyjki macicy lub stanu przedrakowego.

Lekarz może zasugerować powtórzenie badania cytologicznego lub może użyć oryginalnej próbki pobranej do cytologii, aby przeprowadzić test HPV i stwierdzić, czy masz infekcję HPV. Pomoże to ustalić, czy należy wykonać badanie kolposkopowe, powtórzyć badanie cytologiczne lub wykonać inne badania kontrolne. Oznaczenie obecności wirusa HPV w tej samej próbce jest możliwe jedynie w przypadku cytologii cienkowarstwowej (LBC).

WYNIK: LSIL (śródbłonkowa zmiana małego stopnia)

Stwierdzono niewielkie zmiany w komórkach szyjki macicy i istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia stanu przedrakowego lub raka szyjki macicy.

Lekarz może zalecić wykonanie badania kolposkopowego lub może wykorzystać tę samą próbkę pobraną do cytologii, aby przeprowadzić test HPV i stwierdzić, czy masz infekcję HPV. Pomoże to ustalić, czy należy wykonać kolposkopię, powtórzyć badanie cytologiczne lub przeprowadzić inne badanie kontrolne. Oznaczenie obecności wirusa HPV w tej samej próbce jest możliwe jedynie w przypadku cytologii cienkowarstwowej (LBC).

WYNIK: HSIL (śródbłonkowa zmiana dużego stopnia)

Stwierdzono poważne zmiany w komórkach szyjki macicy i istnieje znacznie podwyższone ryzyko wystąpienia stanu przedrakowego lub raka szyjki macicy.

Lekarz może zalecić wykonanie kolposkopii i pobrania wycinków z szyjki macicy.

Ekspert wyjaśnia

prof. CMKP dr hab. n. med. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska

specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista perinatologii, odpowiada na nurtujące pytania, dotyczące wirusa HPV i raka szyjki macicy