Co warto wiedzieć o raku piersi

Co oznacza, że mam potrójnie ujemnego raka piersi? Czym charakteryzuje się ten podtyp?

Potrójnie ujemny rak piersi (TNBC) – to rodzaj raka piersi, w którym na powierzchni komórek nowotworowych nie występują żadne receptory, a więc nie ma ani receptorów estrogenowych (ER), ani progesteronowych (PgR), ani nadmiernej ilości receptorów HER2.

Potrójnie ujemny rak piersi jest nieco trudniej diagnozować ze względu na to, że nieco trudniej zobrazować go za pomocą mammografii. Poza tym występuje trochę częściej u młodszych kobiet, które mają inną budowę piersi – ich tkanka gruczołowa jest gęstsza, poza tym w młodszym wieku nie ma zaplanowanych badań przesiewowych za pomocą mammografii.  W porównaniu z innymi podtypami raka piersi potrójnie ujemny rak piersi może być bardziej agresywny, co w takich sytuacjach sprawia, że rokowanie może być mniej korzystne. Mechanizmy napędzające ten typ raka piersi w dużej mierze nie są znane, co sprawia, że jest to trudny do leczenia typ raka piersi.

W niektórych przypadkach komórki potrójnie ujemnego raka piersi mają receptory PD-L1. Te receptory powodują, że komórki rakowe są odporne na działania układu immunologicznego, którego zadaniem jest zwalczanie różnych chorób w naszym organizmie. To oznacza, że organizm nie jest w stanie sam walczyć z nowotworem. Powstają nowoczesne terapie celowane, które działają na receptor PD-L1 hamując jego działanie. To sprawia, że komórki nowotworowe przestają być odporne na działania układu immunologicznego, a tym samym łatwiej je zniszczyć. Takie terapie – immunoterapia – stanowią potencjalną nową opcję leczenia dla kobiet z potrójnie ujemnym rakiem piersi.