Co warto wiedzieć o NIPT?

Jakie są wskazania do wykonania nieinwazyjnego badania prenatalnego? Dla kogo takie badanie jest przeznaczone?

Każda pacjentka powinna zostać poinformowana o możliwości wykonania nieinwazyjnych badań prenatalnych (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu opieki okołoporodowej). Wszystkie pacjentki, które chcą mieć pewność wykluczenia ryzyka wystąpienia wad chromosomowych, w szczególności takich jak zespół Downa, zespół Edwardsa czy zespół Patau, mogą wykonać to badanie. Towarzystwa Ginekologiczne, w tym Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników zalecają wykonanie badania NIPT pacjentkom z grup tzw. pośredniego ryzyka. Do takiej grupy należą pacjentki, u których w badaniu USG z testem PAPP-A i BHCG (teście podwójnym) wyszło pośrednie ryzyko wad chromosomowych (między 1/300 a 1/1000). Oczywiście badanie NIPT mogą wykonać również kobiety z niskiego czy wysokiego ryzyka w teście podwójnym.